På stranden er der et bælte af sand og i vandkanten sten. Sandet er velegnet til afslapning og solbadning. Strandkanten er vellidt af børnene. Her kan der bygges små bassiner til tanglopper, krabber o.l. En stor badebro hjælper de badende hen over stenbæltet. Broen bliver også brugt af mange børn til at fange krabber fra.

To sandrevler gør standen velegnet til badning. Ved højvande kan man lige bunde på den yderste sandrevle. Ved lavvande dannes der ofte sandøer.